Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: office@samruk.eu

tel. +48 122651499

+48 518632575

Ul. Kalwarysja 69/9

Kraków 30-504

biuro handlowe:

Kraków ul Dauna 70

office@samruk.eu

tel. +48122651499

+48 518 632 575

SAMRUK S.A.
SAMRUK S.A.

  Mikrosfery z popiołów lotnych

  Cenospheres Fly Ash

  Dowolny HTML, CSS i JS

   

  SAMRUK SA jest producentem najlepszej jakości mikrosfer z popiołów lotnych, w świecie wiele krajów posiada mikrosfery powstałe przy starych metodach spalania węgła w elektrowniach i elektrociepłowniach, jednakże jakość mikrosfery zależna jest od stosowanego węgla do spalania. Najlepszej jakości o światowej renomie mikrosfery powstają w elektrowniach i elektrociepłowniach w Kazachstanie. SAMRUK SA ma dostęp do tych mikrosfer i może zapewnić praktycznie nieograniczone dostawy mikrosfer mokrych i  mikrosfer suchych i sortowanych na odpowiednie frakcje.

  Na życzenie klienta jesteśmy w stanie dostosować swoją produkcje i dostarczyć w odpowiednich dla niego frakcjach. Mikrosfery dostarczane przez nas są w większości barwy białej mogą być również białe z odcieniem szarości.

  Jeżeli istnieje taka potrzeba gotowi jesteśmy dostarczyć odpowiednie próbki.

   

  Mikrosfery to sferyczne cząstki krzemianowo-glinowe o średnicy ziarn 10 – 500 μm,

  wewnątrz wypełnione gazami powstającymi w procesie spalania węgla, głównie CO2 i N2.

  Ścianki mikrosfer o grubości 2-10 μm,

  wewnątrz zawierają kuliste pory.

  Specyficzna struktura ziarna wpływa na niską gęstość nasypową materiału (0,32 – 0,45 kg/dm3).

  Głównymi składnikami mikrosfer są: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, K2O i CaO.

  Biorąc pod uwagę analizę składu fazowego, dominującą jest amorficzna faza glinokrzemianowa, oraz mullit.

  W zakresie stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, mikrosfera spełnia wymagania bezpieczeństwa,

  wartość wskaźników f1 i f2 nie przekracza poziomu:

  f1 max ≤ 1,2  f2 max ≤ 240 Bq/kg,

  może zatem być stosowana jako surowiec i materiał budowlany w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, lub inwentarza żywego.

   

   

  Skład Chemiczny

  SiO2 57,9 ± 5,0%

  AL2O3 34,8 ± 5,0%

  Fe2O3 1,5 ± 0,3%

  CaO 1,1 ± 0,2%

  MgO 1,6 ± 0,2%

  SO2/SO3 0,6 ± 0,3%

  K2O + Na2O 1,2 ± 0,4%

  TiO2 0,8 ± 0,3%

  Cl 0,2 ± 0,1%

   

  Właściwości fizyczne barwa – biała, jasno szara do ciemno szarej,

  ciężar nasypowy w stanie suchym – 400 ± 30 [kg/m3]

  ciężar właściwy otoczki – 2200 ± 200 [kg/m3]

  gęstość względna – 690 ± 50 [kg/m3]

  twardość w skali Mohsa – 6 ± 1

  przewodnictwo cieplne – 0,07 ± 0,03

  [W/m2K] współczynnik pH wyciągu wodnego – 7 ± 1

  temperatura topnienia – 1495 ± 10 [°C]

  temperatura mięknienia – 1220 ± 10 [°C]

  ciśnienie wewnętrzne kulek – 0,2 ± 0,1 [bar]

  części opadające – max. 5 %

  zawartość wody w suchej mikrosferze – < 0,5 %

   

  Główne obszary zastosowania mikrosfery to:

  budownictwo ceramika,

  przemysł hutniczy

  przemysł tworzyw sztucznych

  przemysł samochodowy

  przemysł drogowy i geoinżynieria

   

  Zastosowanie Mikrosfera jest:

  lekkim żaro- i ognioodpornym wypełniaczem kompozytów

  stosowana jest przede wszystkim jako:

  składnik wylewek izolacyjnych (tzw. ciepłych tynków) i izolacyjnych prefabrykatów budowlanych,

  składnik do produkcji materiałów izolacji termicznej i akustycznej o bardzo wysokiej żaro- i ognioodporności,

  wypełniacz tworzyw sztucznych, farb, lakierów, itp.

  wypełniacz odwiertów w przemyśle wydobywczym ropy i gazu,

  składnik zasypek izolacyjnych do ocieplania wlewków stali stopowych.

   

  Mikrosfera sucha potwierdziła swą przydatność również jako składnik:

  cementowych ociepleń stropów,

  tynków o podwyższonej izolacji cieplnej i akustycznej, zwłaszcza w budownictwie,

  szeregu płytek i kształtek izolacyjnych,

  dekoracyjnych, wyrobów ceramicznych,

  mastik izolujaco-głuszących w przemyśle samochodowym.

   

  Podstawowe kierunki zastosowania mikrosfery:

  Z tworzywami termoutwardzalnymi – mikrosfera sucha daje z żywicami poliestrowymi i epoksydowymi pianki o obniżonej gęstości, podwyższonej sztywności, termoizolacyjności i odporności na ciepło i ogień przy niższych kosztach wytwarzania.

  Z tworzywami termoplastycznymi – mikrosfera sucha, jeśli porówna się ja z takimi typowymi wypełniaczami jak kreda, azbest czy włókno szklane daje produkty o zdecydowanie niższej gęstości, wyższej sztywności, stabilności i wyższej gładkości powierzchni.

  Mikrosfera sucha jako dodatek do mas uszczelniających i kitów chroni przed spękaniami objętościowymi i pozwala zmniejszyć zużycie głównie kauczuku syntetycznego zastępując go częściowo,

  Mikrosfera sucha jest szczególnie przydatna jako wypełniacz pianek (PCV, poliuretanów i innych), do których wymagany jest mały skurcz i wysoka stabilność formy.

  Mikrosfera sucha jest doskonałym wypełniaczem różnych pokryć powierzchniowych, przede wszystkim termoizolacyjnych i tłumiących (wylewki izolacyjne w budownictwie, izolacje zbiorników, basenów, mastiki izolujące – głuszące).

  Mikrosfera sucha wiąże się doskonale ze szkłem wodnym pod zwiększonym ciśnieniem, dlatego kompozyt ten jest powszechnie stosowany jako materiał na lekkie płyty i pokrycia izolujące.

  Dodatek mikrosfery do tradycyjnych materiałów wiążących umożliwia produkcję ciepłych tynków, lekkiego szamotu, lekkich tynków, płyt i kształtek izolacyjnych.

  W drogownictwie mikrosfera może być stosowana jako wypełniacz mas asfaltowych.

  Ta strona została stworzona za darmo w WebWave CMS. Ty też stwórz swoją darmową stronę www bez kodowania. Ta strona została stworzona za darmo w WebWave CMS. Strona stworzona w WebWave CMS. >>